Hoạt động

Đào tạo lái xe

Công ty đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ (mô tô, ô tô) với sân tập lái xe và cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc gia. Các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực hành theo chương trình đào tạo của Bộ Giao thông vận tải.

– Hàng năm Trung tâm đào tạo hàng chục ngàn học sinh tốt nghiệp được cấp bằng lái xe Ô tô và mô tô .

Bình luận đã bị đóng.